هدیه تولدتون را از ما بگیرید

هدیه تولدتون را از ما بگیرید

🌹  مخصوص اکسیریهای عزیز که حداقل یکبار ویزیت پزشکی شده باشند.

 فقط در شعبه یک: یوسف آباد

    جهت اطلاع بیشتر و هماهنگی وقت  ️

۰۲۱-۸۸۰۶۷۱۷۵
۰۲۱-۸۸۵۵۷۶۰۱-۳
برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از خدمات با ما تماس بگیرید

ارسال نظر جدید