آبان ماهی عزیز

                        هدیه تولدت پیش ماست

 

آبان

مخصوص اکسیریهای عزیز که حداقل یکبار ویزیت پزشکی شده باشند.

 فقط در شعبه یک: یوسف آباد

 جهت اطلاع بیشتر و هماهنگی وقت  ️

۰۲۱-۸۸۰۶۷۱۷۵
۰۲۱-۸۸۵۵۷۶۰۱-۳
برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از خدمات با ما تماس بگیرید

ارسال نظر جدید