گلنوش کرمی

گلنوش کرمی

گلنوش کرمی

فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه و رژیم درمانی

خدمات تخصصی  که  می توان به موارد زیر اشاره کرد :

بررسی و اندازه گیری شاخص های آنتروپومتری

بررسی وضعیت تغذیه ای

و

گرفتن یادآمد غذایی برای تعیین میزان اشتها و متابولیسم

بررسی میزان فعالیت بدنی

بررسی دریافت داروها

مکمل ها و تداخلات غذا و دارو

تست بادی آنالیزور برای تعیین  توده ی چربی و عضلانی بدن

نحوه ی توزیع هر کدام در قسمت های مختلف

تخمین میزان آب بدن

پروتئین ها، مینرال ها

پیشنهاد فعالیت بدنی بر حسب مدت زمان

برای مصرف کالری از طریق ورزش

تعیین میزان متابولیسم پایه ی بدن

رفع چاقی های موضعی با

استفاده از موثرترین دستگاه های لاغری (Exilis و X-wave)

ساعت پذیرش: روزهای زوج، با تعیین وقت قبلی