محاسبه BMI

کلینیک مرکزی اکسیر

طریقه ای اندازه گیری ضریب چاقی در بدن بر حسب میزان چربی بدن به قد و وزن در هر بزرگسالی(زن و مرد) اندازه گیری میشود.
ضریب چاقی در بدن بر حسب وزن چربی و عضلات در بدن محاسبه میشود.
ورزشکاران و آدمهای که عضلات بزرگ و سنگینی در بدن دارن میزان ضریب چاقیشون بالاست ولی چاق نیستند.
روشهای متعددی برای یافتن وزن ایده آل وجود دارد ولی یک روش که کاربردی تراست بی ام آی می باشد و جهت تشخیص اختلالات وزنی بکار گرفته می شود، اندازه گیری شاخص توده بدن می باشد. در این روش ابتدا وزن فرد ( به کیلوگرم ) را به مجذور قد ( به متر ) تقسیم نموده (قد۲ ÷وزن )و سپس آنرا طبق جدول زیر تفسیر می کنیم :

CAPTCHA